Skorowidz wg oryginalnych haseł Redakcji Dzienników (A -Z).

Alfabetycznie posortowane listy haseł:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
darowiznydecyzje Prezesa UREDecyzje Prezesa Urzędu Regulacji EnergetykiDeficyt budżetowydeklaracjeDeklaracje podatkowederatyzacjadietydiety i koszty podróżyDług publicznydochóddodatek energetycznydodatki dla nauczycielidodatki energetycznedodatki mieszkaniowedojazdy do szkółdomy dzieckadomy pomocy społecznejDomy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze (koszt utrzymania mieszkańca)Domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze (rejestr)dopalaczeDorożkidoskonalenie zawodoweDostarczanie wody i odprowadzanie ściekówDostarczanie wody, odprowadzanie ściekówdotacjedowody rejestracyjne pojazdówdowóz dzieci do szkół i przedszkolidozywianiedożywianieDrewnodrogidrogi publicznedrogi publiczne - kategorie drógdrogi publiczne - oplaty za usunięcie i parkowanie pojazdudrogi publiczne - opłaty za zajęcie pasa drogowegodrogi publiczne - strefy płatnego parkowaniaDROGI, NAZWY ULICDROGI, ULICE, NAZWY ULIC, CHODNIKIDROGI, ULICE, NAZWY ULIC, CHODNIKI, RUCH DROGOWYDROGI, ULICE,, NAZWY ULIC, CHODNIKIDrogi, ulice: kategorie i przebieg drógDrogi, ulice: nazwy ulicDrogi, ulice: opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdu Drogi, ulice: opłaty za zajęcie pasa drogowegoDrogi, ulice: strefy płatnego parkowania drogowy ruchdrogowy ruch - opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdówdrogowy ruch - opłaty za usuwanie pojazdówdrogowy ruch - zwolnienia od opłatdziałalność gospodarczadziałalność kulturalnadziałalność leczniczadziałalność organów gminydziałalność pożytku publicznegoDziałalność pożytku publicznego i wolontariatdziecidzielnicedzienne domy dla seniorówdzierżawa
kanalizacjakanalizacja - regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ściekówkanalizacja, wodociągiKarta Dużej RodzinyKarta Nauczyciela Karta Seniorakąpieliskakierownicze stanowiska państwoweKierujący pojazdamiklęski żywiołoweklub maluchakluby seniorakodeks cywilnykodeks postępowania administracyjnegokodeks pracyKodeks wyborczykodeks wykroczeńkolegiaKomisja Bezpieczeństwa i Porządku PublicznegokomisjeKOMISJE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKUkomisje wyborczekomunalna gospodarkaKomunikacjakomunikatkomunikatykonkursyKonstytucjaKonsultacjekonsultacje społecznekonsultacje z mieszkańcamikonsultacje z radami pożytku publicznegoKontrakt wojewódzki dla województwa podkarpackiegoKORZYSTANIE Z BASENUkoszt utrzymania w Domu Wsparcia Dziecka i Rodzinykoszt utrzymania w Dziennym Domukoszty utrzymaniakoszty utrzymania w Domach dla Samotnych Matek i Kobiet w ciążykoszty utrzymania w Domach Dzieckakoszty utrzymania w Domach Pomocy Społecznejkoszty utrzymania w Dziennych Domachkoszty utrzymania w placówkach opiekuńczo-wychowawczychKredytykredyty i pożyczkiKruszywa (pobór)kulturakultura fizycznakultura fizyczna - instytucje kultury fizycznejkultura fizyczna - pozostałe zagadnieniakultura fizyczna - stypendia i nagrody sportowekultura fizyczna - warunki i tryb finansowania rozwoju sportuKultura fizyczna: stypendia i nagrodyKultura fizyczna: wspieranie i finansowanie sportu kwalifikowanegokultura i sztukakultura i sztuka - instytucje kulturykultura i sztuka - pozostałe zagadnieniakultura i sztuka - stypendia i nagrody artystyczneKultura: instytucjeKultura: stypendia, wyróżnienia i nagrody dla działaczy kulturykwalifikacja wojskowa
ObiektyObiekty i urządzenia użyteczności publicznejobiekty pływająceobiekty sportoweobiekty użyteczności publicznejobligacjeobrona cywilnaobrona narodowaobszar ograniczonego użytkowaniaobszary wodneobszary związkuobwieszczeniaobwieszczenia Komisarza Wyborczegoobwieszczenia inneobwieszczenia Komisarza Wyborczegoobwieszczenia tekstów jednolitychobwieszczenia wojewodyobwieszczenia Wojewódzkiego Komisarza Wyborczegoobwieszczenie komisarza wyborczegoobwieszczenie o tekście jednolitymobwodyobwody głosowaniaobwody i sieci szkółobwody łowieckieObwody łowieckie, rybackieobwody rybackieobwody rybackie, łowieckie i hodowlaneobwody szkolneobwody szkółobywatelska inicjatywa uchwałodawczaobywatelstwoochotnicza straż pożarnaochronaOchrona i opieka nad zabytkamiochrona krajobrazuochrona porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznegoochrona powietrzaOchrona powietrza (program)ochrona praw lokatorówOchrona praw lokatorów, mieszkaniowy zasób gminyochrona przeciwpożarowaochrona przyrodyochrona przyrody - obszary chronionego krajobrazuochrona przyrody - Ochrona w drodze uznaniaochrona przyrody - ochrona w drodze uznania: użytki ekologiczneochrona przyrody - ochrona w drodze uznania: zespoły przyrodniczo-krajobrazoweochrona przyrody - parki krajobrazoweochrona przyrody - plan zadań ochronnychochrona przyrody - plany ochrony parkówochrona przyrody - pominiki przyrodyochrona przyrody - rezerwaty przyrodyochrona przyrody - usuwanie drzew i krzewówochrona przyrody - zezwoleniaochrona przyrody- Obszary Chronionego Krajobrazuochrona roślinochrona strefyochrona środowiskaochrona środowiska - obszar ograniczonego użytkowaniaochrona środowiska - ograniczenie lub zakaz używania jednostek pływającychochrona środowiska - plany działań krótkoterminowychochrona środowiska - pozostałe zagadnieniaochrona środowiska - program ochrony powietrzaochrona środowiska - programy ochrony środowiskaochrona środowiska - usuwanie azbestuOchrona środowiska (programy)Ochrona środowiska i gospodarka wodnaochrona zabytkówochrona zdrowiaOchrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowychOchrona zdrowia zwierząt i zwalczanie chorób zakaźnych zwierzątochrona zwierzątodbieranie odpadów komunalnychOdnawialne Źródła EnergiiodpadyOdpady komunalneOdpady komunalne (plan)Odpady komunalne (zezwolenia)odpłatnościodsetkiodstąpienie od porozumieniaodznaczeniaodznakiodznaki i munduryOdznaki, odznaczenia honoroweOgłaszanie aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnychogłoszeniaOgrodyogrody działkoweokręgi wyborczeoperatOperat ewidencji budynków, lokali i gruntówopiekaopieka nad dzieckiemOPIEKA NAD DZIEĆMIopieka nad dziećmi do lat 3opieka nad dziećmi w wieku do lat 3Opieka społecznaOpieka zdrowotnaopłata adiacenckaopłata miejscowaopłata od posiadania psówOpłata parkingowaopłata prolongacyjaOPŁATA PROLONGACYJNAopłata reklamowaopłata skarbowaopłata targowaopłata uzdrowiskowaopłata za działalność gospodarcząopłata za działalność handlową,gospodarcząopłata za odbiór nieczystościopłata za parkowanieopłata za pobyt dziecka u dziennego opiekunaopłata za pobyt dziecka u opiekunaopłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczejopłata za pobyt w klubie maluchaopłata za pobyt w mieszkaniach chronionychopłata za pobyt w ośrodkach wsparciaopłata za pobyt w schronisku dla osób bezdomnychopłata za ściekiOpłata za usunięcie drzew i krzewówopłata za usunięcie z drogiOpłata za usunięcie z drogi i parkowanie pojazduopłata za usuwanie drzew i krzewówopłata za usuwanie i przechowywanie statkuopłata za wodę i ściekiopłata za wpis do rejestru żłobkówopłata za wydanie dowodu rejestracyjnegoopłata za wydanie prawa jazdyopłata za zajęcie pasa drogowegoOpłata za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczejopłatyopłaty - (żłobki)Opłaty - adiacenckaOpłaty - administracyjnaopłaty - lokalneOpłaty - miejscowaOpłaty - prolongacyjnaOpłaty - targowaopłaty - uzdrowiskowaOpłaty - za korzystanie szaletów miejskichOpłaty - za korzystanie z miejsc noclegowychOpłaty - za opróżnianie zbiornikówOpłaty - za parkowanieOpłaty - za pobyt w Izbie WytrzeźwieńOpłaty - za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej, mieszkaniu chronionym lub rodzinie zastępczejOpłaty - za posiadanie psówopłaty - za przeprawy promoweopłaty - za świadczenia w przedszkolachOpłaty - za usługi opiekuńczeOpłaty - za usunięcie pojazdu z drogiOpłaty - za usuwanie odpadówOpłaty - za wpis do ewidencji działalności gospodarczejOpłaty - za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego i prawa jazdyOpłaty - za wyżywienie dzieci w przedszkolachOpłaty - za zajęcie pasa drogowegoOpłaty adiacenckieopłaty administracyjneopłaty inneopłaty lokalneOpłaty miejscoweopłaty od posiadania psówOpłaty planistyczneopłaty prolongacyjneOpłaty targoweOpłaty uzdrowiskoweopłaty w szkolnych schroniskach młodzieżowychopłaty za odpadyOpłaty za parkowanieopłaty za pobyt dziecka w przedszkoluopłaty za pobyt dziecka w żłobkuOpłaty za pobyt w Domu Samopomocyopłaty za pobyt w domu senioraopłaty za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnychOpłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnychOpłaty za pobyt w żłobkuOpłaty za przedszkolaopłaty za usługi opiekuńczeopłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczneopłaty za usunięcie drzew i krzewówopłaty za usunięcie i przechowywanie statkówopłaty za usuwanie drzewOpłaty za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnychOpłaty za usuwanie pojazdów z drogiOpłaty za użytkowanie wieczyste gruntówOpłaty za wodęopłaty za wodę i ściekiOpłaty za zajęcie pasa drogowegoOpłaty za zakwaterowanie w Bursieordery, odznaczenia i odznakiordynacja podatkowaordynacja wyborczaorganizacja i zakres działaniaorganizacja własnej jednostkiorganizacje pożytku publicznegoOrganizowanie i prowadzenie działalności kulturalnejorkiestraosiągniecia sportoweosiedlaOsuwiska (żywioł)ośrodki kulturyOśrodki Pomocy Społecznejośrodki wsparciaośrodki zdrowiaoświadczenie burmistrzaoświataoświata - dodatek mieszkaniowyoświata - finansowanie szkół i placówek publicznychoświata - finansowanie szkół i przedszkolioświata - opłaty za świadczeniaoświata - pomoc zdrowotna dla nauczycielioświata - pozostałe zagadnieniaoświata - publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazjaoświata - regulaminy wynagradzania nauczycielioświata - rekrutacja do szkół i przedszkolioświata - wymiar godzinoświata i wychowanieOświata, przedszkola, żłobkiOŚWIATA, SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, ŻŁOBKIOświata: przedszkolaOświata: przedszkola, żłobki, kluby dziecięceOświata: stypendiaOświata; szkoły
Państwowa Straż Pożarnapapiery wartościoweparkiparki krajobrazoweparkingiparkowaniepiecza zastępczapieczęcie urzędowepirotechniczne materiałyPirotechnikaPlacplace zabawplacówka opiekuńczo-wychowawczaplacówki handloweplacówki opiekuńczo - wychowawczeplacówki opiekuńczo-wychowawczeplacówki oświatoweplan finansowyPLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNEplanowanie przestrzennePlanowanie przestrzenne (plany zagospodarowania przestrzennego)PLANY FINANSOWEPlany Odnowy Miejscowościplany urządzania lasówPlany zagospodarowania przestrzennegoPlany, harmonogramyPlany, harmonogramy, programyplażepływalniePobór wojskowypobyt dzieckapodatek - deklaracjepodatek dochodowypodatek dochodowy od osób fizycznychpodatek leśnypodatek od nieruchomościpodatek od posiadania psówpodatek od spadków i darowiznpodatek od środków transportowychpodatek od wynagrodzeńpodatek rolnyPodatek: pobór podatkuPodatek: pobór podatku (inkaso)podatkiPodatki - instrumenty płatniczePodatki - leśnyPodatki - od nieruchomościPodatki - od środków transportowychPodatki - pobór podatków w drodze inkasapodatki - pozostałe zagadnieniaPodatki - rolnyPodatki - wzory deklaracji podatkowychPodatki - zwolnienia podatkowePODATKI I OPŁATYPodatki i opłaty lokalnepodatki i opłaty lokalne - WZORY DEKLARACJIpodatki i opłaty terenowepodatki, opłaty i cenypodlewanie ogrodówpodmioty oświatowePodmioty, którym umorzono zaległości podatkowepodróże służbowepodział na sektorypodział sołectwaPogotowie RatunkowepogrzebPogrzebypojazdypolicjapolityka regionalnapolityka rozwojuPomnikPomnikipomniki i tablicePomniki przyrodypomoc de minimispomoc i dotacjepomoc materialnapomoc materialna dla uczniów lub studentówpomoc materialna dla studentówpomoc publicznapomoc rodziniepomoc rzeczowapomoc spłeczna - przeciwdziałanie przemocy w rodziniepomoc społecznapomoc społeczna - opieka społeczna nad rodziną i dziećmipomoc społeczna - organizacja pomocy społecznejpomoc społeczna - pozostałe zagadnieniapomoc społeczna - średni miesięczny koszt utrzymaniapomoc społeczna - świadczenia z pomocy społecznejPomoc społeczna: organizacja pomocy społecznejPomoc społeczna: średni miesięczny koszt utrzymaniaPomoc społeczna: świadczenia z pomocy społecznejpomoc zdrowotnapomoc zdrowotna dla nauczycieliPoradnie Psychologiczno - Pedagogiczneporozumieniaporozumienia jednostek samorządu terytorialnegoporozumienia jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotówporozumienia pozostałeporozumienia Wojewodyporozumienia zawarte między jednostkami samorządu terytorialnegoPorozumienia, aneksy: pomiędzy organami administracji rządowejPorozumienia, aneksy: pomiędzy organami administracji rządowej a jednostkami samorządu terytorialnegoPorozumienia, aneksy: pomiędzy organami administracji rządowej a organami jednostek samorządu terytorialnegoPorozumienia, aneksy: pomiędzy organami administracji rządowej a organami jednostek samorządu terytorialnegoPorozumienia, aneksy: pomiędzy organami jednostek samorządu terytorialnegoPorozumienia, aneksy: pomiędzy wojewodą a organami jednostek samorządu terytorialnegoportyporządkowanie prawaporządkowe przepisyPOSTANOWIENIApostanowienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetykipostanowienia Wojewody Lubuskiegopostanowienia Wojewody Wielkopolskiegopostanowienia Wojewódzkiego Komisarza WyborczegoPOSTANOWIENIA WSApostanowieniepostanowienie Komisarza Wyborczegopostępowanie egzekucyjnepostępowanie egzekucyjne w administracjiPowiatowa komisja lekarskaPowiatowa Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnychpowiatypowodziepowszechna obronapowszechny obowiązek obronyPowszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiejpożyczki długoterminowePOŻYTEK PUBLICZNYpracaPraca dla cudzoziemcówpracownicypraktyki zawodoweprawa jazdyPrawa pacjenta i Rzecznik Praw PacjentaPrawo energetyczneprawo farmaceutyczneprawo łowieckiePrawo miejscoweprawo o ruchu drogowymPrawo o szkolnictwie wyższymPrawo ochrony środowiskaprawo oświatoweprawo pracyprawo przewozoweprawo wodneprodukty żynościoweprofilaktyka alkoholowaProgramProgram gospodarczego wspierania przedsiębiorczościProgram gospodarowania mieszkaniowym zasobem GminyProgram Karta SenioraProgram np. operacyjny kapitał ludzki, współpracy z organizacjami pozarządowymiProgram Opieki nad Zabytkamiprogram pomocy de minimisprogram rozwojuProgram usuwania wyrobów z azbestuProgram-Pomoc państwa w zakresie dożywianiaprogramyprogramy gospodarczeprogramy ochrony środowiskaprogramy operacyjneprogramy społeczno-gospodarczepromocja samorządu terytorialnegopromocja zatrudnieniaPromocja zatrudnienia i instytucje rynku pracyprywatyzacjaprzeciwdziałanie alkoholizmowiprzeciwdziałanie bezrobociuPrzeciwdziałanie narkomaniiprzeciwdziałanie przemocy w rodzinieprzeciwpożarowa ochronaprzedsiębiorcyprzedsiębiorstwa państwoweprzedszkolaPrzedszkola - rekrutacjaPrzedszkola - Utworzenie i LikwidacjaPrzedszkola (utworzenie)przedszkola i żłobkiprzejścia graniczneprzekształcenia szkółprzekształcenia własnościowePrzekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomościprzemoc w rodziniePRZEPISY PORZĄDKOWEprzewozowe prawoprzewóz osóbprzyrodaPrzyroda - obszary chronionego krajobrazuPrzyroda - ochrona zwierząt i roślinPrzyroda - parki krajobrazowePrzyroda - pomniki przyrodyPrzyroda - rezerwaty przyrodyPrzyroda - stanowiska dokumentacyjnePrzyroda - SztolniePrzyroda - użytki ekologiczneprzystankiPrzystanki komunikacyjnePsypszczołyptasia grypaPubliczny transport drogowypubliczny transport zbiorowy
rada działalności pożytku publicznegorada młodzieżyrada seniorówradniRady ds NiepełnosprawnychRady Działalności Pożytku Publicznegorady młodzieżoweRady Młodzieżowe, Rady SeniorówRady Osiedlirady seniorówRatownictwo medyczneRechabilitacja zawodowa i społeczna oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnychREFERENDA I KONSULTACJEreferendumreferendum gminnereferendum lokalnereferendum ogólnokrajoweRegionalna Izba ObrachunkowaRegionalne izby obrachunkoweREGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNEregionalny program operacyjnyRegulamin dostarczania wodyRegulamin korzystania z placów zabawRegulamin Organizacyjny UrzęduRegulamin placu targowegoRegulamin Straży MiejskiejRegulamin udzielania pomocy regionalnejRegulamin zwiedzania wieży ratusza i korzystania z tarasu widokowegoregulaminyRegulaminy np. wynagradzania nauczycieli, udzielania pomocy materialnejRegulaminy, zasady korzystaniarehabilitacja leczniczarehabilitacja zawodowaRehabilitacja zawodowa i społeczna oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnychRehabilitacja zawodowa i społeczna oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnychrejestrrejestr należności publicznoprawnychrejestr placóekrejestr placówekrejestryreklamareklamyrekreacjarekreacja i turystykarekrutacjarekrutacja do przedszkolirekrutacja do szkółrekrutacja innerepatriacjarestrukturyzacjarestrukturyzacja zadłużeniarewitalizacjarewitalizacja rynkurezerwatyrezerwaty przyrodyrodzinarodzina zastępczarodzinne ogrody działkowerolne praworolnictworolnicyRośliny uprawneRozporzadzenia porządkowe WojewodyROZPORZĄDZENIArozporządzenia Dyrektora RZGWrozporządzenia WojewodyRozporządzenieRozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki WodnejRozporządzenie porządkowe Wojewody Podkarpackiegorozporządzenie Powiatowego Lekarza WeterynariiRozstrzygnięciarozstrzygnięcia nadzorczeRozstrzygnięcia Nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowejrozstrzygnięcia nadzorcze wojewodyRozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowejrozstrzygnięcia nadzorcze, uchwały Kolegium RIOrozstrzygnięcie nadzorczerozstrzygnięcie nadzorcze wojewodyRoztrzydnięciarozwój regionalnyrybactwoRybactwo śródlądowerybactwo śródlądowe - obwody rybackieRybactwo śródlądowe (obwody, obręby ochronne i hodowlane)rybołóstworybołówstwo
sale gimnastczneSamodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejSamorząd gminnySamorząd powiatowysamorząd terytorialnysamorząd województwasądy administracyjneschroniskaschroniska dla osób bezdomnychschroniska dla zwierzątSCHRONISKA MŁODZIEŻOWESchronisko młodzieżowesejmiki samorządowesektoryseniorzysieci przedszkolisieci szkółSIECI UZBROJENIA TERENUsieć przedszkolisieć szkółsiłowniasiłownieskateparkskwerysłużba zdrowiaSłużebnośćsłużebność gruntowasłużebność przesyłusocjalna działalnośćsołectwaSołectwa (osiedla)sołtysispecjalne strefy ekonomicznesportsport i rekreacjaSport i turystykasport kwalifikowanysport, turystyka i rekreacjaspółkispółki wodneSprawozdaniasprawozdania innesprawozdania komisji bezpieczeństwa i porządkusprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i PorządkuSprawozdania z Komisji Bezpieczeństwa i Porządkusprawozdania z wykonania budżetuSPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGOSprawozdaniesprawozdanie finansoweSprawozdanie np. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i PorządkuSprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i PorządkuSprawozdanie z wykonania budżetusprawozdawczośćsprostowaniaSPROSTOWANIA BŁĘDÓWsprostowanie błędówsprostowanie błędustadionystandardy urbanistycznestatkiStatki (ruch i postójstatu Urzędu Wojewódzkiegostatut i regulamin gminystatut i regulamin powiatuStatut i regulamin województwa, powiatu i gminystatut Łódzkiego Urzędu WojewódzkiegoSTATUT ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGOstatut ŚUWstatut urzędów miast,gmin,starostwstatut Urzędu Wojewódzkiegostatut województwastatut związku miedzygminnegostatutu ośrodków pomocy społecznejstatutystatuty - gminStatuty - gmin (miast)Statuty - Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiegostatuty - powiatówstatuty - pozostałeStatuty - sołectw (osiedli)statuty - Warmińsko-Mazurskiego Urzędu WojewódzkiegoStatuty - Województwa Podkarpackiegostatuty - Województwa Warmińsko-MazurskiegoStatuty - ZOZstatuty - Związków GminStatuty - związków komunalnychStatuty bibliotekstatuty domów dzieckastatuty gminstatuty gmin, miast, powiatów, województwastatuty innestatuty instytucji kulturystatuty jednostek pomocniczychstatuty miast i gminStatuty ośrodków kulturystatuty ośrodków pomocy społecznejstatuty powiatówstatuty powiatuStatuty Rady SeniorówstołówkistowarzyszeniaStrategia Polityki Społecznejstrategia rozwiązywania problemów społecznychstrategia rozwojustrategia rozwoju turystyki w województwiestrategia rozwoju województwaStrategia rozwoju województwa podkarpackiegostrategiestraż miejskaStraż np. gminna, miejska, pożarnastraż pożarnastraże gminnestraże pożarneStrefa ochronna ujęcia wodyStrefa płatnego parkowaniaStrefy np. płatnego parkowania; taryfowe, wolne od dymu tytoniowegostrefy ochronne ujęć wodystrefy parkowaniastrefy rekreacjistypendiastypendia artystycznestypendia i nagrodySTYPENDIA I NAGRODY ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWEstypendia innestypendia naukowestypendia sportowestypendia w oświacieSTYPENDIA, NAGRODY, WYRÓŻNIENIAszkolnictwo artystyczneszkolnictwo wyższeszkolnictwo zawodoweszkołySzkoły - dożywanie uczniówSzkoły - likwidacjaSzkoły - likwidacja i utworzenieSzkoły - likwidacja, utworzenie i przekształcenieSzkoły - nabórSzkoły - nazwaSzkoły - obwody szkółSzkoły - pomoc materialna dla uczniówSzkoły - Ustrój Szkolnyszkoły,szkolne stołówkiSzpitale
weterynariawieloletnie plany inwestycyjnewierzytelnościWierzytelności powiatowych lub gminnych jednostekwierzytelności powiatowych lub gminnych jednostek organizacyjnychWierzytelności związków międzygminnychwodawoda i ściekiwodne prawoWojewoda i administracja rządowa w województwieWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejwojskoWojsko (kwalifikacja)wolontariatwprowadzenie zmianwskaźnik przeliczeniowywskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2wskażnik przeliczeniowyWspieranie kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"wspieranie rodzinyWspieranie rodziny i system pieczy zastępczejwspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczejWściekliznawybiegi dla psówwyborywybory - do organów samorządu terytorialnegoWybory - obwody głosowania (okręgi wyborcze)wybory - obwody głosowania i okręgi wyborczewybory - obwody głosowania i okręgi wyborczejWybory - wybory przedterminowe wójta (burmistrza)Wybory - wybory uzupełniająceWybory - wygaśnięcie i obsadzenie mandatu radnegowybory do rad gmin (miast,powiatów,sejmiku)Wybory do rad miast (gmin)Wybory do rad miast, gmin, sejmiku (liczba radnych)wybory i okręgi wyborczeWybory Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miastwybory, referenda i konsultacjeWYBORY, REFERENDUM, KONSULTACJEWybory: obwody głosowania i okręgi wyborczeWybory: obwody głosowania, okręgi wyborcze, liczby radnychWybory: podanie do publicznej wiadomości zmian w składzie radWybory: terminy przeprowadzenia wyborów uzupełniającychWybory: wygaśnięcie mandatuWybory: wyniki wyborówWybory: wyniki wyborów przedterminowychWybory: wyniki wyborów uzupełniającychwybór metodyWychowanie w trzeźwościWychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowiwydatkiWydobywanie kamienia, piasku i żwiruwygaśnięcie mandatuwygaśnięcie mandatu radnegowygaśnięcie zobowiązania podatkowegoWykaz spółek wodnych i związków spółek wodnychwykaz zawodówwynagrodzeniawynagrodzenia dla rodzin zastepczych zawodowychwynagrodzeniewynagrodzenie za opiekę nad dziećmiwyprawka dla dzieckawyrokiWYROKI NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGOWyroki Wojewódzkiego Sądu AdministracyjnegoWYROKI WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GLIWICACHWyroki WSAWyroki WSA i NSAwyróżnieniawyżywienie uczniówwzory formularzy podatkowych
ZABLOKOWANY_dodatki mieszkanioweZABLOKOWANY_mienieZABLOKOWANY_niepełnosprawniZABLOKOWANY_plany finansoweZABLOKOWANY_statut województwaZABLOKOWANY_targowiskaZABLOKOWANY_upoważnieniaZABLOKOWANY_zmiana uchwałyzabytkiZabytki - dotacjezabytki - dotacje na prace konserwatorskiezabytki - pozostałe zagadnieniaZabytki - program opieki nad zabytkamizabytki - programy opieki nad zabytkamizadania publicznezadania własnezagospodarowanie przestrzenneZagospodarowanie przestrzenne: uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennegoZagospodarowanie przestrzenne: zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennegozakazyzakład budżetowyzakłady budżetoweZakłady Komunalnezakłady leczenia uzależnieńzakłady opieki zdrowotnejzakończenia działalności szkołyzapomoga z tytułu urodzenia dzieckazapomogizarządenie zastępcze WojewodyZarządzeniazarządzenia Wojewodyzarządzenia zastepczezarządzenia zastępczezarządzenia zastępcze WojewodyZARZĄDZENIEzarządzenie porządkowezarządzenie zastępczezarządzenie zastępcze WojewodyZarządzenie Zastępcze Wojewody Podlaskiegozasady gospodarki nieruchomościamiZasady korzystania z obiektówzasady nadawania honorowego obywatelstwaZasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych w wyniku działania żywiołuzasady polityki czynszowejZasady prowadzenia polityki rozwojuzasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcjizasiłkiZasłużenizasób geodezyjny i kartograficznyzatrudnianiezatrudnienieZatrudnienie socjalnezawodyZawody (wykaz)Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ściekówzdrowieZespoły Interdyscyplinarnezespół interdyscyplinarnyZESTAWIENIAZestawienia danych dotyczących najmu lokali mieszkalnychZestawienie danych dotyczących najmu lokalizezwolenia na pracęZezwolenie na usunięcie drzew i krzewówzgromadzenia publicznezieleń gminnazłobkizmiana graniczmiana granic miejscowościzmiana komunikatuzmiana nazwyzmiana postanowieniazmiana rozporządzeniazmiana uchwałyzmiana w składzie sejmikuzmiana zarządzeniaZmiany w budżeciezmiany w składach rad gminzmiany w składzie rady powiatuznak promocyjnyZwiązki gminzwiązki jednostek samorządu terytorialnegozwiązki komunalnezwiązki międzygminnezwierzętaZwierzęta - OdstrzałZwierzęta bezdomneZwierzęta: chorobyZwierzęta: ograniczenia populacjiZwierzęta: opłaty od posiadania psówZwierzęta: programy opieki nad zwierzętami bezdomnymiZwierzęta: wyłapywanie bezdomnych zwierzątZwierzęta: wymagania wobec przedsiębiorców ubiegających się o zezwoleniezwierzęta-chorobyzwolnienia podatkowezwolnienia z podatkówzwrot kosztów

SUBSKRYPCJA

Podaj swój email i subskrybuj wybrane akty prawne.

NASZE PRODUKTY

Legislator

box

Legislator - to połączenie wydajnego procesora tekstu z możliwością wklejania zawartości z innych programów, sprawdzaniem polskiej pisowni itp. z wysokiej klasy parserem XML oraz rozbudowanym modułem Bazy Aktów Własnych, umożliwiającym m.in. zarządzenie i udostępnianie w internecie Zbiorów Aktów Prawa Miejscowego / Zbiorów Przepisów Gminnych.

wiecej

SONIK

box

SONIK - przeznaczony jest dla wszystkich urzędów i innych instytucji wykonujących zadania kontrolne, tak w zakresie kontroli wewnętrznych (własnego urzędu), jak i zewnętrznych (jednostek podległych i nadzorowanych). System w znaczący sposób ułatwia i usprawnia cały proces realizacji kontroli i obejmuje wszystkie jego etapy.

wiecej

Elektroniczne Dzienniki Urzędowe

box

Elektroniczne Dzienniki Urzędowe - to kompleksowe rozwiązanie informatyczne wspierające zarządzanie wnioskami o ogłoszenie wraz z dołączonymi aktami prawnymi, opisywanie aktów prawnych, tworzenie oraz publikację elektronicznego dziennika urzędowego oraz elektronicznego skorowidza.

wiecej