Skorowidz wg oryginalnych haseł Redakcji Dzienników

Lista haseł:
v
Organy wydające (Ascending)
 
Hasła skorowidza (Ascending)
Data aktu 
Metryka 
Tytuł 
Województwo 
[Collapse]Organy wydające: Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec; Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk
 [Collapse]Hasła skorowidza: straże gminne; porozumienia
   2009-01-15 więcej
porozumienie Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec; Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie utworzenia wspólnej straży miejskiej
Dolnośląskie
[Collapse]Organy wydające: Burmistrz Miasta Duszniki Zdrój; Wojewoda Dolnośląski
 [Collapse]Hasła skorowidza: cmentarze
   2009-03-02 więcej
porozumienie Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój; Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 marca 2009r. w sprawie powierzenia Gminie Duszniki-Zdrój obowiązku utrzymania grobów wojen-nych położonych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój
Dolnośląskie
[Collapse]Organy wydające: Burmistrz Miasta Jawor; Zarząd Powiatu Jaworskiego
 [Collapse]Hasła skorowidza: biblioteki
   2008-12-31 więcej
porozumienie nr 65/2008 Burmistrza Miasta Jawor; Zarządu Powiatu Jaworskiego z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworze zadań powiatowej biblioteki publicznej
Dolnośląskie
[Collapse]Organy wydające: Burmistrz Miasta Jaworzyna Śląska; Wojewoda Dolnośląski
 [Collapse]Hasła skorowidza: porozumienia; cmentarze
   2009-01-29 więcej
porozumienie nr DOL/CW/42/2008 Burmistrza Miasta Jaworzyna Śląska; Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie powierzenia Gminie Jaworzyna Śląska obowiązku utrzymania grobu wojennego, położonego na terenie Gminy Jaworzyna Śląska
Dolnośląskie
[Collapse]Organy wydające: Burmistrz Miasta Kłodzko; Wojewoda Dolnośląski
 [Collapse]Hasła skorowidza: porozumienia; cmentarze
   2009-02-25 więcej
aneks Burmistrza Miasta Kłodzko; Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2009r. do porozumienia nr DOL/CW/13/2007 w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Kłodzko obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na te-renie Gminy Miejskiej Kłodzko, zawartego dnia 25 czerwca 2007 r. we Wrocławiu pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Kłodz-ko
Dolnośląskie
[Collapse]Organy wydające: Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 [Collapse]Hasła skorowidza: zabytki
   0001-01-01 więcej
informacja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisie zabytków nieruchomych do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego i o wykreśleniu zabytków nieruchomych z rejestru
Dolnośląskie
[Collapse]Organy wydające: Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
 [Collapse]Hasła skorowidza: gospodarka wodna
   2009-01-23 więcej
rozporządzenie nr 1/2009 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Oska Piła, gmina Międzybórz, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie
Dolnośląskie
[Collapse]Organy wydające: Gmina Miejska Świeradów-Zdrój a Gmina Mirsk
 [Collapse]Hasła skorowidza: porozumienia
   2008-10-14 więcej
porozumienie nr 8/2008 pomiędzy Gminą Miejską Świeradów-Zdrój a Gminą Mirsk z dnia 14 października 2008r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój realizacje obowiązku sporządzania i zatwierdzenia tzw. operatu uzdrowiskowego Uzdrowiska Świeradów-Zdrój a dalszej kolejnosci Statutu Uzdrowiska Świeradów-Zdrój dla częsci obszaru uzdrowiska Świeradów-Zdrój pozostajacej w granicach Gmint Mirsk
Dolnośląskie
[Collapse]Organy wydające: Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze
 [Collapse]Hasła skorowidza: wybory
   2009-01-21 więcej
obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 21 stycznia 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski prze-prowadzonych w dniu 18 stycznia 2009 r.
Dolnośląskie
   2009-02-02 więcej
obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 2 lutego 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stara Kamienica przeprowadzonych w dniu 1 lutego 2009 r.
Dolnośląskie
   2009-03-02 więcej
obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 2 marca 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osiecznica przeprowadzonych w dniu 1 marca 2009 r.
Dolnośląskie
[Collapse]Organy wydające: Komisarz Wyborczy we Wrocławiu
 [Collapse]Hasła skorowidza: wybory
   2009-01-08 więcej
obwieszczenie nr - Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2009r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o składzie Rady Miasta Oleśnicy
Dolnośląskie
   2009-01-08 więcej
obwieszczenie nr - Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2009r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o składzie Rady Gminy Zawonia
Dolnośląskie
   2009-01-12 więcej
obwieszczenie nr - Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 12 stycznia 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Święta Katarzyna przeprowadzonych w dniu 11 stycznia 2009 r.
Dolnośląskie
   2009-02-02 więcej
obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krośnice przeprowadzonych w dniu 1 lutego 2009 r.
Dolnośląskie
   2009-02-24 więcej
obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej Wrocławia
Dolnośląskie
[Collapse]Organy wydające: Marszałek Województwa Dolnośląskiego; Wojewoda Dolnośląski
 [Collapse]Hasła skorowidza: porozumienia; programy gospodarcze
   2009-03-09 więcej
porozumienie nr 1/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego; Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 marca 2009r. w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji, które zostaną zgłoszone do finansowania w ramach Pomocy Technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Dolnośląskie
[Collapse]Organy wydające: Miejska Komisja do Spraw Referendum
 [Collapse]Hasła skorowidza: referendum lokalne
   2009-01-11 więcej
protokół nr - Miejskiej Komisji do Spraw Referendum z dnia 11 stycznia 2009r. w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie przed upływem kadencji zarządzonego na dzień 11 stycznia 2009 roku
Dolnośląskie
   2009-01-11 więcej
protokół nr - Miejskiej Komisji do Spraw Referendum z dnia 11 stycznia 2009r. w sprawie odwołania Burmistrza Szklarskiej Poręby przed upływem kadencji zarządzonego na dzień 11 stycznia 2009 roku
Dolnośląskie
[Collapse]Organy wydające: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Wyniki na następnej stronie
 [Collapse]Hasła skorowidza: energetyka Wyniki na następnej stronie
   2009-01-12 więcej
decyzja nr OWR-4210-2/2009/11/VI-D/DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 stycznia 2009r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła RWE Polska Contracting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
Dolnośląskie
   2009-01-08 więcej
informacja nr - Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 stycznia 2009r. w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy RWE Polska Contracting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu
Dolnośląskie
   2009-01-14 więcej
decyzja nr OWR-4210-77/2008/459/V-B/DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 stycznia 2009r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła Dolnośląskich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych "Dozamel" Spółka z o.o z siedzibą we Wrocławiu
Dolnośląskie
   2009-01-07 więcej
informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 stycznia 2009r. INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
Dolnośląskie
   2009-01-20 więcej
decyzja nr OWR-4210-65/2008/13859/I-A/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla przedsiębiorcy Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie
Dolnośląskie
Strona 1 z 42 (razem 2091)Prev[1]23442Next

SUBSKRYPCJA

Podaj swój email i subskrybuj wybrane akty prawne.

NASZE PRODUKTY

Legislator

box

Legislator - to połączenie wydajnego procesora tekstu z możliwością wklejania zawartości z innych programów, sprawdzaniem polskiej pisowni itp. z wysokiej klasy parserem XML oraz rozbudowanym modułem Bazy Aktów Własnych, umożliwiającym m.in. zarządzenie i udostępnianie w internecie Zbiorów Aktów Prawa Miejscowego / Zbiorów Przepisów Gminnych.

wiecej

SONIK

box

SONIK - przeznaczony jest dla wszystkich urzędów i innych instytucji wykonujących zadania kontrolne, tak w zakresie kontroli wewnętrznych (własnego urzędu), jak i zewnętrznych (jednostek podległych i nadzorowanych). System w znaczący sposób ułatwia i usprawnia cały proces realizacji kontroli i obejmuje wszystkie jego etapy.

wiecej

Elektroniczne Dzienniki Urzędowe

box

Elektroniczne Dzienniki Urzędowe - to kompleksowe rozwiązanie informatyczne wspierające zarządzanie wnioskami o ogłoszenie wraz z dołączonymi aktami prawnymi, opisywanie aktów prawnych, tworzenie oraz publikację elektronicznego dziennika urzędowego oraz elektronicznego skorowidza.

wiecej