O nas

Firma ABC PRO Sp. z o.o. działa na polskim rynku informatycznym od 2009 r.

Od 1 maja 2011 r. przejęła działalność firmy Administration & Business Consulting działającej na rynku od 2002 r.
O naszej firmie
Początkowo jako A&BC zajmowaliśmy się tworzeniem systemów Biuletynu Informacji Publicznej. Kolejnym przedmiotem naszego zainteresowania były systemy zarządzania dokumentami, elektroniczne formularze, elektroniczne skrzynki podawcze, słowem wszystko, co wiąże się z "e-Urzędem".

Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwoliły nam następnie na zajęcie się jeszcze trudniejszą grupą zagadnień związanych z elektronicznym dokumentem strukturalnym i podpisem cyfrowym.

Od 2006 r. prowadzimy nieustanne prace nad systemami do szeroko rozumianej "elektronizacji prawa". Nasze produkty umożliwiają edycję, publikację oraz zarządzanie zbiorami aktów prawnych w postaci elektronicznej. Jako jedyni dysponujemy pełną gamą produktów w tym zakresie.

Nasze aplikacje tworzymy w oparciu o aktualne wymogi prawne oraz wiedzę i doświadczenie z zakresu informatyki i administracji publicznej. Znamy i rozumiemy problemy i wyzwania, jakie stoją przed współczesną administracją publiczną oraz potrzeby i oczekiwania Urzędów.

Dzięki bogatemu doświadczeniu wyniesionemu z pracy w administracji publicznej oraz bardzo zdolnemu, ambitnemu zespołowi młodych programistów, jesteśmy w stanie tworzyć nowatorskie rozwiązania. Najlepszym tego przykładem są takie nasze aplikacje i systemy jak Edytor Aktów Prawnych XML, Elektroniczne Dzienniki Urzędowe, Elektroniczne Zbiory Aktów Prawnych.

Od maja 2011 r. rozpoczęto sprzedaż systemu Legislator, łączącego w sobie całe dotychczasowe doświadczenie związane z tworzeniem i publikacją aktów prawnych w formacie XML.

Zamierzamy w dalszym ciągu zajmować się systemami do "elektronizacji prawa" – rozwijać i doskonalić już istniejące, jak również tworzyć nowe, których jeszcze nie ma, a są bardzo potrzebne.

Nawiązujemy również ścisłe kontakty z partnerami, z którymi wspólnie jesteśmy w stanie podjąć wyzwanie budowy systemów "nowej generacji" – takich, które będą w stanie rzeczywiście doprowadzić do realnego, odczuwalnego usprawnienia całej administracji publicznej. To między innymi w tym właśnie celu podjęliśmy ścisłą współpracę z Wydawnictwem C.H.Beck.

Jesteśmy otwarci na współdziałanie ze wszystkimi innymi firmami, które chcą współpracować na zasadach partnerskich i rozumieją, na czym polega, lub raczej na czym polegać powinna "informatyzacja administracji publicznej".

Merytoryczne współdziałanie:
Naszym zdaniem, dobry dostawca usług informatycznych musi oferować swoim Klientom coś więcej aniżeli samo oprogramowanie i systemy komputerowe. Nawet przeprowadzenie wdrożenia i szkoleń pracowników nie wyczerpuje długiej listy potrzeb i oczekiwań.

Dlatego w firmie ABC PRO ściśle współpracujemy z licznymi urzędami administracji publicznej, dla których świadczymy usługi. Znamy dobrze administrację publiczną, bo się z niej wywodzimy, ale równocześnie stale uczymy się od naszych Klientów. Obserwujemy ich pracę, przyglądamy się, w jaki sposób działają, dyskutujemy nad możliwością dalszych usprawnień.

Równocześnie ściśle współpracujemy z producentami oprogramowania, z którymi wspólnie projektujemy rozwiązania najlepiej dostosowane do potrzeb urzędów administracji publicznej.

ABC PRO, jako dostawca zintegrowanych usług informatycznych, gwarantuje swoim Klientom spełnienie wymogów i oczekiwań w zakresie informatyzacji urzędów.

SUBSKRYPCJA

Podaj swój email i subskrybuj wybrane akty prawne.

NASZE PRODUKTY

Legislator

box

Legislator - to połączenie wydajnego procesora tekstu z możliwością wklejania zawartości z innych programów, sprawdzaniem polskiej pisowni itp. z wysokiej klasy parserem XML oraz rozbudowanym modułem Bazy Aktów Własnych, umożliwiającym m.in. zarządzenie i udostępnianie w internecie Zbiorów Aktów Prawa Miejscowego / Zbiorów Przepisów Gminnych.

wiecej

SONIK

box

SONIK - przeznaczony jest dla wszystkich urzędów i innych instytucji wykonujących zadania kontrolne, tak w zakresie kontroli wewnętrznych (własnego urzędu), jak i zewnętrznych (jednostek podległych i nadzorowanych). System w znaczący sposób ułatwia i usprawnia cały proces realizacji kontroli i obejmuje wszystkie jego etapy.

wiecej

Elektroniczne Dzienniki Urzędowe

box

Elektroniczne Dzienniki Urzędowe - to kompleksowe rozwiązanie informatyczne wspierające zarządzanie wnioskami o ogłoszenie wraz z dołączonymi aktami prawnymi, opisywanie aktów prawnych, tworzenie oraz publikację elektronicznego dziennika urzędowego oraz elektronicznego skorowidza.

wiecej